ร้านจีระพร พระเครื่อง
ค่าจัดส่งวัตถุมงคล (ภายในประเทศ)
  • วัตถุมงคล จำนวน 1-2 ชิ้น : จัดส่งแบบพัสดุด่วน (Ems) ค่าจัดส่ง 60 บาท หรือค่าจัดส่งตามน้ำหนัก
  • วัตถุมงคลพระกล่องจำนวน 6 ชิ้น ขึ้นไป : จัดส่งแบบพัสดุด่วน (Ems) ค่าจัดส่ง 100 บาท หรือค่าจัดส่งตามน้ำหนัก
  • วัตถุมงคลพระบูชา : จัดส่งแบบพัสดุด่วน (Ems) ค่าจัดส่ง 300 บาท ขึ้นไป หรือค่าจัดส่งตามน้ำหนัก

ค่าจัดส่งวัตถุมงคล (ต่างประเทศ)
  • จัดส่งแบบพัสดุด่วนต่างประเทศ (Ems World) ค่าจัดส่งตามน้ำหนักจริง ในแต่ละประเทศ