ร้านจีระพร พระเครื่อง

������.������������ ��������������������������� Lp.Maung Wat Yang Ngamพระครูสุนทรจริยาวัตร (หลวงปู่ม่วง นาคเสโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดยางงาม ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปากท่อ ตำบลวัดยางงาม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี พระเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิชาแห่งลุ่มน้ำแม่กลอง ศิษย์ผู้สืบทอดพุทธาคมจากหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ และเป็นสหธรรมิกกับหลวงปู่หยอด วัดแก้วเจริญ

ชาติภูมิ ท่านมีนามเดิมว่า ม่วง นามสกุล พุ่มโรจน์ เกิดเมื่อวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๔๕๕ ตรงกับวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๙ ปีชวด ณ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ครั้นเมื่อถึงวัยเกณฑ์ทหาร ท่านได้เข้ารับการตรวจเลือกทหาร ปรากฏว่าจับฉลากได้ใบดำ (ผู้ที่จับฉลากได้ใบดำ ไม่ต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ) ท่านจึงตัดสินใจอุปสมบท ในวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๔๗๔ ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๗ ปีมะแม ณ พัทธสีมาวัดปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี มีหลวงพ่อเปาะ อินฺทสโร เจ้าอาวาสวัดช่องลม ผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ศิษย์พุทธาคมของพระครูอินทเขมา (หลวงปู่ห้อง พุทฺธสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดช่องลม อดีตเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี) เป็นพระอุปัชฌาย์  หลวงปู่เทียน พุทธสโร วัดป่าไก่ จังหวัดราชบุรี (พระเกจิอาจารย์ผู้ได้รับการขนานนามจากชาวบ้านว่า “ผีเห็นคร้าม”) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูธรรมรสรูจี (หลวงพ่อสุข สุภทฺโท) อดีตเจ้าคณะอำเภอปากท่อ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า นาคเสโน แปลว่า ผู้ประเสริฐสมควรแก่การกราบไหว้

หลังครองผ้ากาสาวพัสตร์ หลวงปู่ท่านได้มุ่งมั่นศึกษาหาความรู้ในทางพระธรรมวินัย ภายหลังบวชได้เพียงหนึ่งปีเศษ ในปี ๒๔๗๖ ท่านสามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี ณ สำนักเรียนวัดปากท่อ ถัดมาอีกสองปีเศษ ปี ๒๔๗๘ ท่านสอบได้นักธรรมชั้นโท เดิมทีหลวงปู่ท่านมีความตั้งใจจะบวชเรียนเพียงแค่ ๒ หรือ ๓ พรรษาเท่านั้น แต่เมื่อท่านได้เรียนพระปริยัติธรรม และเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนขององค์พระบรมศาสดาสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านจึงไม่คิดลาสิกขา ตั้งใจเด็ดเดี่ยวหันหลังให้ชีวิตทางโลกอย่างสิ้นเชิง ต่อมาท่านตัดสินใจเดินทางมาอยู่ที่วัดยางงาม ร่วมกับพระลูกวัด และชาวบ้าน และได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์พัฒนาวัดยางงามอย่างต่อเนื่อง ในปี ๒๔๘๐ ท่านสอบได้นักธรรมชั้นเอก จบพระปาฏิโมกข์ และเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และแผนกบาลี ณ สำนักเรียนวัดยางงาม ตำบลวัดยางงาม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ต่อมาในปี ๒๕๐๑ หลวงปู่ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าสำนักเรียนพระปริยัติธรรมวัดยางงาม และเป็นผู้อุปการะโรงเรียนประชาบาลวัดยางงาม ในการส่งเสริมการศึกษาหรือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้จัดให้มีการสอนธรรมะ เพื่อสร้างประชาชนคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจธรรมมะ มีการเปิดโรงเรียนสอนพระอภิธรรมให้แก่ชาวบ้านและผู้สนใจ มีการจัดให้มีการบวชชีพราหมณ์ และจัดให้มีการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน อบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานทุกปี จัดสวนพระปาฏิโมกข์เพื่อฟังและอ่านพระปาฏิโมกข์แปล ทุกวันพระ ๑๔ ค่ำ ๑๕ ค่ำ กลางเดือนและสิ้นเดือน จัดให้มีการพิมพ์หนังสือ บทความธรรมะแจกจ่ายแก่พระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป รวมทั้งจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาในเขตโรงเรียนประถมศึกษาต่างๆ และการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

หลวงปู่ท่านเป็นพระที่มีความเมตตาสูง ไม่เคยดุด่าว่าใคร ทำให้ชาวบ้านต่างเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ท่านเคยปรารภว่า "อยากให้ทุกคนมีความเมตตา ด้วยเมื่อมีเมตตาแล้ว สิ่งดีๆจะบังเกิดผลตามมา" มีเรื่องร่ำลือกันในหมู่ลูกศิษย์ว่า หลวงปู่ท่านมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ พูดสิ่งใด มักจะเป็นอย่างที่พูดเสมอ ท่านมีศิษยานุศิษย์ในทุกระดับชนชั้น ตั้งแต่นักการเมือง เจ้าสัว เถ้าแก่ ข้าราชการ พ่อค้า ไปจนถึงประชาชนทั่วไป หลวงปู่ท่านมักจะถูกนิมนต์เชิญให้ไปร่วมพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลตามวัดต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดอยู่เป็นเนืองนิตย์ ท่านมีความคิดพัฒนาอยู่ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้ ทำให้ท่านมุ่งมั่นทำงานเผยแผ่พระธรรมอย่างต่อเนื่อง ยึดมั่นที่จะเดินหน้าให้ทุกคนรับรู้สัจธรรมแห่งชีวิต แต่อย่างไรก็ตาม ท่านเคยปรารภว่า "ขอให้ทุกคนจงรักษาศีล ทำแต่ความดี เมตตาเขา เขาจะเมตตาเรา ธรรมะจะรักษาคน ธรรมะจะรักษาตัว ธรรมะจะรักษาใจ ทั้งหมดรวมไว้ในเมตตาธรรม แจกธรรมะ ดีกว่าแจกพระเครื่อง"

พระครูสุนทรจริยาวัตร (หลวงปู่ม่วง นาคเสโน) อายุ ๙๘ พรรษา ๗๗ น.ธ. เอก วัดยางงาม ตำบลยางงาม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปากท่อ ได้ถึงมรณภาพด้วยโรคชราและมะเร็งเม็ดเลือดขาว เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๑๗ น. ณ โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แสดง 1-12 จาก 60 รายการ